II wojna światowa

II wojna światowa, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku, to bez wątpienia jedno z najbardziej skomplikowanych i krwawych wydarzeń w historii ludzkości. Stojąca w kategorii wojen totalnych, objęła swoim zasięgiem Stary Świat, obejmując Europę, Azję oraz Afrykę, a także rozgrywała się na wszystkich oceanach.

Strony Konfliktu – Państwa Osi

Wśród głównych stron konfliktu znajdowały się państwa Osi, na czele z Trzecią Rzeszą Niemiecką, faszystowskimi Włochami oraz Imperium Japońskim. Początkowo sojusznicy Związku Radzieckiego (ZSRR), te państwa odegrały kluczową rolę w zapoczątkowaniu II wojny światowej. Ich strategiczne decyzje i militarne operacje stanowiły istotny element całego konfliktu.

error: Treść jest zabezpieczona!!