Sycylia / Włochy

Enna na Sycylii

Enna to miasto położone w centralnej części Sycylii, które zachwyca swoją unikalną geografią i bogatą historią. Położona na wysokości 931 m n.p.m. na szczycie rozległego grzbietu górskiego, Enna dominuje nad doliną Dittaino. Grzbiet ten, o kształcie delikatnej litery V lub, jak interpretują inni, podkowy, znajduje się w geograficznym centrum Sycylii, wskazanym precyzyjnie przez obelisk przy kościele Montesalvo w dzielnicy Monte, znanym jako starożytny umbilicus Siciliae.

Orografia i Klimat

Otaczające Enna wzgórza są częścią łańcucha gór Erei, zbudowanego z wapienia i piaskowca, które nie osiągają dużych wysokości, ale stanowią największy element orograficzny wolnego konsorcjum gmin Enny. Północne zbocze góry, na której leży miasto, jest strome i porośnięte bujnymi lasami, podczas gdy południowe zbocze jest intensywnie zurbanizowane, łącząc górną i dolną część miasta, które rozwijają się u stóp płaskowyżu.

Enna na Sycylii

Enna jest jednym z największych terytorialnie miast we Włoszech, zajmując powierzchnię 357,14 km². Środkowo-zachodnia część wolnego konsorcjum gmin Enny charakteryzuje się zmienną wysokością od 230 m n.p.m. do 990 m n.p.m., gdzie znajduje się szczyt góry, na której powstało miasto i gdzie pierwotnie znajdowała się starożytna akropolia. Około 10 km na południe od centrum miasta znajduje się jezioro Pergusa, położone na wysokości 677 m n.p.m., które jest ważnym miejscem przystanku i zimowania dla wielu gatunków ptaków. Wokół jeziora biegnie słynny tor wyścigowy.

Enna uliczki na Sycylii

Hydrologia i Podział Terytorialny

Rzeki przepływające przez teren Enny mają głównie charakter potoków, z wyjątkiem Dittaino, dopływu rzeki Simeto, oraz Imera Meridionale lub Salso. Enna jest podzielona na dwie główne strefy: Enna Alta i Enna Bassa, do których dołącza Pergusa jako dzielnica. Wszystkie trzy obszary są wyraźnie odseparowane geograficznie.

Nazwę Enna wprowadzono w 1927 roku podczas faszystowskiego procesu, który przywracał starożytne nazwy klasyczne, o ile to możliwe. Do tego czasu gmina Enna była znana w sycylijskim dialekcie jako Castrugiuvanni, zitalianizowana na Castrogiovanni.

Enna Sycylia Włochy

Historia Enny

Pochodzenie starożytnej nazwy może wywodzić się z przedgreckiego substratu, często przypisywanego Sikanom lub Sikulom. Wiadomo, że w starożytnej Grecji osada była znana jako Ἔννα (Énna), później latynizowana jako Henna (lub rzadziej Hennae). Podczas arabskiego panowania nazwa zmieniła się na strategiczno-militarną „forteca Enna”, czyli qaṣr (قَصْر). Stara nazwa sycylijska Castrianni mogła pochodzić od Qasr Yānī lub Qasryānnih, co oznacza zmianę fonologiczną *qasr-enna.

Enna bloki

Prehistoria i Dominacje

Na wzgórzach wokół jeziora Pergusa odkryto wieś, nekropolię i świątynię z okresu neolitu, szczególnie na wzgórzu Cozzo Matrice. Wiele innych osad powstało w epoce miedzi i brązu na wzgórzach otaczających Ennę, w tym częściowo zbadane centra w Capodarso, Juculia i Contrada Rossi. W XI wieku p.n.e. osiedliły się tu ludy identyfikowane jako Sikanowie. Ostatnie odkrycia wskazują, że pierwsze osadnictwo mogło mieć miejsce w dolinie Torcicoda, głównego szlaku prowadzącego na płaskowyż.

Enna

Podczas greckiej dominacji polis Enna była znana pod nazwą Henna, prawdopodobnie pochodzenia przedindoeuropejskiego. Miasto słynęło z kultu Demetry, bogini urodzaju. W 396 p.n.e. miasto zostało przejęte przez Syrakuzan, a w 212 p.n.e. przez Rzymian. Podczas pierwszej wojny niewolniczej w latach 136-132 p.n.e. miastem rządził syryjski niewolnik Eunus, który rozpoczął stąd kampanię podboju całej wschodniej Sycylii.

Enna

Po rzymskiej dominacji Henna stała się kwitnącym ośrodkiem bizantyjskim, a później arabskim. Normanowie zdobyli miasto, zmieniając jego nazwę na Castrogiovanni. W okresie powstania sycylijskiego Enna odegrała ważną rolę, w czasach aragońskich, król Sycylii, Fryderyk III, uczynił z Enny centrum życia dworskiego, przekształcając jej architekturę w stylu gotycko-katalońskim, który można podziwiać w centrum miasta.

Enna Sycylia Włochy

Podczas rządów hiszpańskich i później Burbonów, miasto, przeżywało rozkwit w XVI i XVII wieku, ale zaczęło podupadać z powodu częstych klęsk głodowych. Po zjednoczeniu Włoch Enna zdołała wejść na narodowy rynek dzięki kolei, która zapewniała dostęp do portów i rynków dla produkcji siarki.

Enna panorama

Znaczenie Dziś

W 2004 roku Enna stała się siedzibą czwartego sycylijskiego uniwersytetu, kontynuując swoje dziedzictwo jako ważny ośrodek edukacyjny i kulturalny.

Brak komentarza

    Komentarz

    error: Treść jest zabezpieczona!!