Austria

Melk – Klasztor Benedyktynów – Austria

Melk, wybraliśmy się do Austrii autostradą A1, jedziemy w kierunku Gmunden. Zobaczyliśmy z daleka klasztor Opactwa Benedyktynów w Melku. Decyzja była tylko jedna, musimy z bliska zobaczyć ten klasztor. Sam klasztor wygląda majestatycznie, kolor żółty w słońcu mieni się i widać go już z daleka. Niestety, zanim zjechaliśmy z autostrady i znaleźliśmy miejsce do zaparkowania, popsuła się pogoda.

Klasztor Benedyktynów w Melk
Melk Centrum
Klasztor Benedyktynów w Melk

Rzeka Dunaj

Na klifie nad Dunajem, klasztor jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków sztuki w Austrii. Krajobraz Dunaju, architektura opactwa Melk współgrają ze sobą w wyjątkowy i doskonały sposób.

Opactwo Melk to jeden z najpiękniejszych i największych jednolitych zespołów barokowych w Europie. Jego wspaniała architektura jest znana na całym świecie i wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 1089 roku w opactwie w Melku mieszkali i pracowali mnisi benedyktyni, czyli od ponad 930 lat.

Dunaj Melk
Dunaj Melk
Dunaj Melk
Melk
Dunaj Melk
Klasztor Benedyktynów w Melk - wieża
Klasztor Benedyktynów w Melk
Hotel Zur Post Restaurant Melk
Klasztor Benedyktynów w Melk

Historia Melk

Okazuje się, że historia Austrii jest ściśle związana z historią opactwa Melk. W klasztorze pochowani są jedni z pierwszych władców Austrii, margrabiowie Heinrich, Adalbert i Ernst. Znajduje się tu również miejsce pochówku pierwszego świętego domu Babenbergów, św. Kolomana. Koloman stał się patronem miasta Melk, a później nawet patronem całej Austrii.

Pierwsza wzmianka dokumentująca Melk jest z 831 roku. Awarowie i Rzymianie wędrowali po okolicy. Babenbergowie przenieśli swoją rezydencję na wzgórze zamkowe. Otrzymali go benedyktyni w 1113 roku.

Melk Centrum
Klasztor Benedyktynów w Melk
Melk
Melk

Dalszy rozwój miejscowości uwidocznił się we wzroście zasobów osadniczych, potwierdzeniu praw targowych i nadaniu herbu w 1256 roku.

Melk stał się punktem poboru opłat oraz centrum kilku cechów. Negatywne konsekwencje dla rynku miały spory w rodzie Habsburgów oraz inwazja węgierska. Budowa muru wokół tego miejsca prawdopodobnie wywodzi się z niepewnych czasów wojny.

Melk Austria

Początek ery baroku z ogromnym projektem budowlanym w klasztorze w pierwszej połowie XVIII wieku przyniósł Melk ponownie ożywienie gospodarcze. Poważne niepowodzenie nastąpiło wraz z wojnami napoleońskimi.

Około połowy XIX wieku Melk ucierpiał w wyniku straszliwej katastrofy pożarowej.

Miasto Melk

Dwie dekady później nastąpił okres zmian. Miejsce powstało jak „feniks z popiołów”. Wraz z budową Kolei Cesarzowej Elżbiety i wyburzeniem całej okolicy, powstały budynki użyteczności publicznej, takie jak szpital, starostwo powiatowe, sąd rejonowy i koszary.

W 1898 roku Melk stał się miastem.

Melk Austria

Obóz koncentracyjny w Melk

Od 21 kwietnia 1944 do 15 kwietnia 1945 roku w Melku istniał obóz koncentracyjny. Z około 14 390 więźniami obozu koncentracyjnego, którzy w ciągu roku zostali tu zmuszeni do pracy, był to jeden z największych podobozów obozu koncentracyjnego Mauthausen i największy podobóz w Dolnej Austrii.

Więźniowie obozów koncentracyjnych pochodzili z ponad 20 różnych krajów i pracowali głównie przy budowie podziemnego systemu tuneli w tzw. Wachbergu, który znajduje się pomiędzy Melk i Loosdorf. W tunelach wykopanych przez więźniów obozów koncentracyjnych od późnej jesieni 1944 r. Wytwarzano uzbrojenie (głównie łożyska kulkowe) dla firmy Steyr Daimler Puch.

Dunaj Melk
Melk
Klasztor Benedyktynów w Melk

W obozie i na placu budowy zginęło co najmniej 4884 więźniów obozu koncentracyjnego, a od jesieni 1944 r. ponad 3500 ciał zostało poddanych kremacji w specjalnie wybudowanym krematorium w Melku. Dawny budynek krematorium został uznany za pomnik publiczny w 1962 roku i od tamtej pory mieści się w nim pomnik obozu koncentracyjnego Melk.

Udajemy się w dalszą podróż do Gmunden tak aby zdążyć jeszcze przed zachodem słońca.

No Comments

    Leave a Reply