Małopolskie / Polska / zamek

Zamek w Pieskowej Skale – tam kręcili Janosika

Zamek w Pieskowej Skale to oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. Kolejna nasza wyprawa w pełnym słońcu tego lata. Zmęczeni ciągłym siedzeniem w domu, oglądaniem jak non stop pada za oknem postanowiliśmy się wreszcie gdzieś wybrać. Zamek, pierwszy w tym roku do zwiedzania. Padł wybór na Zamek w Pieskowej Skale. Droga zajęła nam około godzinę, zamek położony jest około 60 km od Katowic i tylko 30 km od Krakowa.

Wybudował go król Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku na niewielkiej górze a w zasadzie malowniczym cyplu skalnym. Jako jedna z ważniejszych budowli na Szlaku Orlich Gniazd. Był to waż­ny punkt o­chro­ny szla­ku han­dlo­we­go pro­wa­dzą­ce­go z Kra­ko­wa na Śląsk i da­lej do Nie­miec. W XVI w. gotycką twierdzę przebudowano na renesansową rezydencję, a w następnym stuleciu dodano system bastionowych fortyfikacji.

Podczas potopu szwedzkiego zamek uległ zniszczeniu. Został odbudowany w II połowie XVIII w. przez rodzinę Wielkopolskich. Kolejne zniszczenia nastąpiły podczas pożaru w 1850 r. oraz powstania styczniowego. Wydarzenia te spowodowały, iż zamek w 1902 r. oddano pod licytację. Zamek w Pieskowej Skale został uratowany przez Adolfa Dygasińskiego i dr Józefa Zawadzkiego.

Po wojnie został gruntownie odrestaurowany i stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Zamek został wykorzystany jako plan filmowy w polskim serialu „Janosik” z 1973 roku w reżyserii Jerzego Passendorfera, główną rolę Janosika grał Marek Perepeczko.

No Comments

    Leave a Reply