Małopolskie / Polska / zamek

Zamek w Pieskowej Skale – tam kręcili Janosika

Podczas potopu szwedzkiego zamek uległ zniszczeniu. Został odbudowany w II połowie XVIII w. przez rodzinę Wielkopolskich. Kolejne zniszczenia nastąpiły podczas pożaru w 1850 r. oraz powstania styczniowego. Wydarzenia te spowodowały, iż zamek w 1902 r. oddano pod licytację. Zamek w Pieskowej Skale został uratowany przez Adolfa Dygasińskiego i dr Józefa Zawadzkiego.

Po wojnie został gruntownie odrestaurowany i stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Zamek został wykorzystany jako plan filmowy w polskim serialu „Janosik” z 1973 roku w reżyserii Jerzego Passendorfera, główną rolę Janosika grał Marek Perepeczko.

1 Comment

Komentarz