miasto / Niemcy

Katedra w Lubece: Majestatyczna Świątynia na Wybrzeżu Morza Bałtyckiego

Lubecka katedra, nazywana również kościołem katedralnym, jest monumentalnym dziełem architektury sakralnej, wybudowanym na przełomie XII i XIII wieku. To arcydzieło jest nie tylko pierwszym tego typu obiektem zbudowanym z cegły na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, ale także jednym z najbardziej imponujących zabytków hanzeatyckiego Starego Miasta w Lubece.

okna w Katedrze w Lubece
Okna w Katedrze w Lubece

Historia Katedry w Lubece sięga daleko w przeszłość, a jej korzenie tkwią w XII wieku. To miejsce nie tylko stanowi ważny punkt sakralny, ale także pełni funkcję historycznego świadka różnych okresów i wydarzeń. Zapraszamy do zgłębienia fascynującej historii tego monumentalnego dzieła architektury sakralnej.

Początki: Przeniesienie siedziby biskupstwa

W roku 1160 biskup Gerold podjął odważną decyzję przeniesienia siedziby biskupstwa z Oldenburg in Holstein do Lubeki. To wydarzenie miało znaczący wpływ na rozwój miasta, które rok wcześniej założył książę saski Henryk Lew. Książę hojnie obdarował biskupa terenami na południu miasta, idealnymi do budowy katedry i domów dla kanoników.

wejście do kościoła
Wejście do katedry

Rozkwit architektoniczny: Budowa katedry

Pierwszym etapem było wzniesienie drewnianego kościoła, który został poświęcony w 1163 roku. Jednak prawdziwe dzieło sztuki rozpoczęło się w 1173, gdy położono kamień węgielny pod budowę kamiennej katedry. Z braku odpowiedniej ilości kamienia w okolicy, zdecydowano się na innowacyjne użycie cegły. Katedra została zbudowana na planie krzyża, przyjmując formę romańskiej bazyliki.

Katedra w Lubece z dołu
Katedra w Lubece z dołu

Epoka gotyku: Rozbudowa i przebudowa

W latach 1266-1335 katedra przeszła znaczącą przebudowę, przybierając cechy stylu gotyckiego. Nawy boczne zostały podniesione o imponujące 20 metrów, osiągając jednolitą wysokość z nawą główną. W połowie XIV wieku biskup Henryk II Bochholt sfinansował wzniesienie gotyckiego prezbiterium, znacznie zwiększając długość budowli.

Kolejne rozdziały historii: Okres reformacji i lata współczesne

Do czasów reformacji katedra była podległa biskupowi, a następnie, do 1803 roku, była własnością miasta i kapituły katedralnej. Po rozwiązaniu kapituły, stała się własnością miasta. Noc poprzedzająca niedzielę palmową w 1942 roku przyniosła jednak dramatyczne wydarzenia. Atak powietrzny sił brytyjskich zniszczył znaczną część miasta, w tym katedrę. Odbudowa trwała aż do 1982 roku, a plany na nowe organy datują się na 2008 rok.

Katedra w Lubece od strony jeziora Mühlenteich
Katedra w Lubece od strony jeziora Mühlenteich

Architektura i Wymiary

Wysokość wież: 115m

Długość budowli: 132m

Wysokość nawy głównej: 20,5m

Maksymalna szerokość: 53m

Zniszczenia i Odbudowa

Ciemna Strona Historii

Niestety, majestatyczna katedra nie uniknęła próby czasu. W trakcie brutalnych bombardowań brytyjskich w 1942 roku, świątynia uległa znacznym zniszczeniom. To bolesne wydarzenie pozostawiło Lubecką katedrę w ruinie, a jej dawna świetność została zakłócona.

Uporczywa Odbudowa

Mimo ogromnych zniszczeń, duch odbudowy zagościł w sercach mieszkańców Lubeckiego Hanzeatyckiego Starego Miasta. Wieloletnie prace rekonstrukcyjne trwały aż do 1982 roku, kiedy to katedra odzyskała swoją pierwotną świetność. Proces odbudowy był wyjątkowy, z zachowaniem najdrobniejszych detalów architektonicznych, aby przywrócić dawny blask tej świątyni.

Katedra w Lubece Lübecker Dom
Katedra w Lubece Lübecker Dom

Dziedzictwo i Dzisiejsze Znaczenie

Dzisiaj katedra w Lubece stanowi jeden z trzech kościołów biskupich Północnołabskiego Kościoła Ewangelickiego. Od 2001 roku biskupem jest Bärbel Wartenberg-Potter. Dzięki wieloletniemu kantorowi i organiście Uwe Röhlemu, katedra jest gospodarzem corocznego Muzycznego Festiwalu Schlezwiku-Holsztynu.

Katedra w Lubece od strony miasta
Katedra w Lubece od strony miasta

UNESCO i Dziedzictwo Kulturowe

Świątynia na Liście UNESCO

W 1987 roku, zasłużenie, lubecka katedra została wpisana na prestiżową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To uznanie potwierdza nie tylko wartość historyczną tej budowli, ale także jej unikalny wkład w europejskie dziedzictwo kulturowe.

Katedra w Lubece
Katedra w Lubece wieczorem

Turystyczna Perła

Od tego czasu, katedra przyciąga nie tylko wiernych, ale także liczne rzesze turystów z całego świata. Jej majestatyczna sylwetka dominuje nad panoramą Lubeckiego Hanzeatyckiego Starego Miasta, stanowiąc niezapomniany punkt na turystycznej mapie regionu.

Podsumowanie

Historia Katedry w Lubece to fascynująca podróż przez wieki, od czasów jej założenia po współczesność. To nie tylko miejsce kultu religijnego, ale także symbol architektonicznej doskonałości i wytrwałości w obliczu prób czasu. Odkryj bogatą historię tego monumentalnego dzieła poprzez odwiedzenie Lubeki i zgłęb swoją wiedzę na temat tej niezwykłej katedry.

Brak komentarza

    Komentarz

    error: Treść jest zabezpieczona!!