Klasztor Benedyktynów

Klasztory benedyktyńskie istnieją już od ponad 1500 lat i cieszą się dużym autorytetem wśród wiernych.